Editeur : 

Atlantic Belgium S.A.
Avenue du Château Jaco, 1
B - 1410 Waterloo

Tél. : +32 (0)2 357 28 28
Fax : +32 (0)2 353 21 82 
e-mail : atlanticbelgium@groupe-atlantic.com

Directeur : Hans Van der Perre

TVA : BE 0402.407.864
© Atlantic Belgium S.A.

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, illustraties en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze informatie mag enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Atlantic Belgium S.A. 

Indien niet anders aangeduid zijn alle merktekens op websites van de groep Atlantic beschermd door het merkenrecht. 

De websites van de groep Atlantic werden samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Atlantic Belgium S.A. kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij is van fouten en nauwkeurig is. Atlantic Belgium S.A. wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de groep Atlantic-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim van de kant van de groep Atlantic. 

Atlantic Belgium S.A. behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites naar eigen goeddunken op willekeurige tijdstippen en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

De websites van de groep Atlantic bevatten koppelingen naar andere websites. Atlantic Belgium S.A. is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites.