Optimax Design:Reudment Varmax

Schat het globale jaarlijkse reudement van de varmax in 2, 3 of 4 piquages naar gelauge de installatie.

OptiMax Design is een tool die toelaat om het jaarlijks globaal rendement van een Varmax te vergelijken met een connectie van 2,3 of 4 aansluitingen, volgens het afgifte systeem van de verwarming. Dit is theoretische berekening die geen rekening houdt met:

  • SWW ( er zijn sterke schommelingen in de vraag naar SWW ) De impact van SWW verminderd het rendement van de ketel in 2 en 3 aansluitingen, maar heeft minder invloed in 4 aansluitingen.
  • Variaties in de verbranding ( calorisch vermogen, temperatuur,...)
  • Verliezen op de primaire kringen en distributie
  • Verliezen gerelateerd aan start/stop van de brande
  • Tijdeljke overgangsfases van externe programmatie van het setpunt
  • Inbreng van externe en interne

Klik Hier

Optimax design